ALGEMENE VOORWAARDEN

Betaling
Particuliere klanten verzoeken wij vriendelijk om onze consulten direct per PIN-betaling of contant te voldoen. Indien u zelf niet bij het consult aanwezig kunt zijn, is het praktisch om vooraf een bankbetaling te doen of contante betaling plaats te laten vinden via een contactpersoon op stal. Professionals, bedrijven en klanten die hun rekening kunnen verhalen op de verzekering, kunnen wij eventueel factureren. In dat geval brengen wij administratiekosten in rekening omdat wij deze dienst hebben uitbesteed. Indien de factuur niet tijdig (binnen 7 dagen) wordt voldaan, verhogen wij naast administratiekosten ook herinneringskosten in rekening en stellen wij vervolgafspraken uit. Bij uitblijvende betaling zijn wij genoodzaakt om de openstaande factuur uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Tevens zullen wij uw paard(en) in de toekomst niet meer in behandeling nemen.

Het komt voor dat klanten onverhoopt niet in staat zijn om op korte termijn aan de betalingsverplichting te voldoen. Een regeling voor gespreide betaling is dan mogelijk. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Afzeggen
U kunt uw afspraak annuleren via een e-mail naar onze planner of met de dd-physio app. Indien de afzegging binnen 24 uur van het afgesproken consult valt, zullen 75% van de consultkosten per factuur in rekening worden gebracht. Wanneer u zonder afmelding verstek laat gaan, zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.

OVERIGE MEDEDELINGEN

Behandeling aan huis
Om uw paard zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken zijn bepaalde faciliteiten noodzakelijk om uw paard in beweging te kunnen tonen, zoals een verhard terrein (erf/parkeerplaats) en een zachte ondergrond (longeer-/rijbak). De meest geschikte plaats om uw paard vervolgens te behandelen, is een schone stal of poetsplaats met een vlakke ondergrond. Het is prettig als dit een overdekte ruimte betreft zodat de weersomstandigheden ons niet in het werk belemmeren. Eventuele overige benodigdheden zijn een hoofdstel, longeerlijn, longeerzweep, beenbeschermers (om paard in beweging te tonen) en uw zadel (om te passen).

Tijdsgebonden consult
In onze planning houden wij rekening met een consultduur van 45 minuten. Om deze tijd zo effectief mogelijk te benutten, verzoeken wij u om uw paard(en) vooraf te poetsen en de benodigdheden tijdig gereed te houden.

Dossiervorming
Ten behoeve van volledige dossiervorming verzamelen wij de gegevens van uw paard zorgvuldig door middel van video-opnames en schriftelijke verslaglegging. Deze handelingen worden uitgevoerd door omze stagiaires. Dit zijn fysiotherapeuten, die momenteel de specialisatie dierfysiotherapie volgen en een geheimhoudingsplicht hebben. De gegevens van uw paard(en) worden digitaal opgeslagen. Uiteraard is deze informatie vertrouwelijk en gaan we hier zorgvuldig mee om.

Verdoving
Tijdens het consult beoordelen we of er gebruik moet worden gemaakt van een verdoving. Dit komt over het algemeen niet vaak voor. Alleen wanneer uw paard dusdanig veel verzet geeft dat het gevaarlijk wordt om uw paard te onderzoeken danwel te behandelen, adviseren wij u om het paard te verdoven. Het is in ieders belang dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan en dat het paard het consult als prettig ervaart. Als fysiotherapeut zijn wij niet bevoegd om sederende middelen te injecteren. Indien u vermoedt dat uw paard mogelijk een verdoving nodig heeft, adviseren wij u om het (orale) middel vooraf bij uw dierenarts af te halen.

Tijdens de echografie en/of het tapen, is het belangrijk dat het paard rustig stil staat. Wij hebben goede resultaten gezien van het middel Confidence EQ welke wij met uw toestemming zouden kunnen toepassen indien nodig.