FAQ oftewel: veelgestelde vragen  

 

Q: Wat is het verschil tussen fysiotherapie, osteopathie, chiropraxie en manuele therapie?

A: In het algemeen kunnen er grote verschillen zijn in behandeltechnieken, visie en vooropleiding. Tevens zijn binnen elke discipline nog verschillende stromingen en zijn er ook verschillen bij toepassing op mensen ten opzichte van dieren. Het belangrijkste om te onthouden is de grootste overeenkomst:  het gemeenschappelijke doel is het pijnvrij, soepel en sterk laten functioneren van het lichaam. Het is dus niet zo dat de ene discipline beter is dan de andere. Zij kunnen elkaar juist ondersteunen.

Dewi en Denise hebben beiden een achtergrond als humaan fysiotherapeut, waarna zij zich gespecialiseerd hebben als dierenfysiotherapeut. Daarna is Dewi verder gaan specialiseren als paarden-chiropractor in Nederland en Denise als paarden-manueeltherapeut in Engeland. Beide vervolgopleidingen voorzien in een wervelkolomspecialisatie. Dewi en Denise delen elkaars kennis en vaardigheden waardoor zij een bovengemiddeld breed scala aan behandelmogelijkheden kunnen toepassen.

 

Q: Welke therapie is het meest geschikt is voor mijn paard?

A: Dit is afhankelijk van de problematiek en individueel bepaald. Omdat wij een zo breed mogelijk scala aan behandelvormen bieden, is de keuze groot. Op basis van onze bevindingen en ervaring, eventueel in overleg met uw dierenarts, stellen wij een behandelplan op. Dit behandelplan wordt bij ieder consult geëvalueerd en zo nodig aangepast. Wanneer wij inschatten dat uw paard een therapievorm nodig heeft die wij niet bieden, dan zullen wij u zeker doorverwijzen.

 

Q: Is het beter om eerst foto’s te laten maken door de dierenarts?

A: Wanneer u vermoedt dat uw paard een ernstig probleem heeft, raden wij aan om een erkende paardenarts in te schakelen voordat u een afspraak bij ons maakt. Wanneer u twijfelt, kunnen wij op basis van ons fysiotherapeutisch onderzoek een inschatting maken of het nodig is om u alsnog naar een paardenarts te verwijzen. Indien gewenst kunnen wij u een dierenarts binnen ons netwerk aanbevelen en vooraf onze bevindingen doorspreken.

 

Q: Is de behandeling pijnlijk?

A: Over het algemeen zullen de door ons gebruikte behandelmethoden niet als pijnlijk worden ervaren. Het kan voorkomen dat het paard aangeeft bepaalde handelingen onprettig te vinden. Vaak is dit alleen in de beginfase en neemt dit af naarmate de handeling langer wordt uitgevoerd. Er kan zelfs extra ontspanning optreden tijdens of na de behandeling. Paarden gaan dan smakken, likken, gapen en dromerig kijken.

 

Q: Moet mijn paard verdoofd worden?

A: Tijdens het consult beoordelen we of er gebruik moet worden gemaakt van een verdoving. Dit komt over het algemeen niet vaak voor. Alleen wanneer uw paard dusdanig veel verzet geeft dat het gevaarlijk wordt om uw paard te onderzoeken of te behandelen, adviseren wij u om het paard te verdoven. Het is in ieders belang dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan en dat het paard het consult als prettig ervaart.
Het is belangrijk dat het paard rustig stil staat tijdens de echografie. Indien u vermoedt dat uw paard tijdens een consult aan huis mogelijk een verdoving nodig zal hebben, dan adviseren wij u om het middel vooraf bij uw dierenarts af te halen. Bij een consult op onze twee behandellocaties kan het licht sederende middel ter plekke door een dierenarts worden toegediend. De kosten hiervan zijn 25 euro en niet inbegrepen in het consult.

 

Q: Kan mijn paard kreupel worden van de behandeling?

A: Het kan sporadisch voorkomen dat uw paard na de behandeling een onregelmatigheid toont. Het is belangrijk om te weten dat dit niet door de behandeling is veroorzaakt. Een paard is in staat om een lichte mate van kreupelheid te verhullen. Wij spreken dan van compensatie. Vaak is hierbij sprake van verhoogde spierspanning in de bovenlijn. Wanneer wij deze spierspanning verminderen met onze behandeling, kan de aanwezige kreupelheid duidelijker zichtbaar worden. Neemt u in dit geval contact met ons op, dan overleggen wij met u wat u het beste kunt doen.

 

Q: Kan ik na de behandeling gewoon rijden?

A: Dit is afhankelijk van de aard van de problemen, de toegepaste therapie en de te verwachten napijn. Wij streven ernaar om uw paard zo snel mogelijk weer optimaal te laten functioneren en geven de voorkeur aan voortzetting van uw training. Gemiddeld hebben paarden zo’n 2 dagen kans op napijn. Wij adviseren vaak om gedurende deze eerste twee dagen minder intensief te trainen. Het kan voorkomen dat wij u adviseren om langer niet te rijden, omdat dit nadelige gevolgen kan hebben voor het herstel. Dit is echter alleen in de ernstigere gevallen. Wanneer uw paard direct na de behandeling moet presteren (bijvoorbeeld in een competitieperiode of tijdens een wedstrijd) dan houden wij hier rekening mee. De behandeling zal dan minder intensief worden toegepast waardoor de kans op napijn zo veel mogelijk wordt gereduceerd.

 

Q: Hoeveel behandelingen heeft mijn paard nodig?

A: Dit is erg verschillend en individueel bepaald. Gemiddeld hebben paarden met wervelkolomproblemen drie tot vier behandelingen nodig. De meeste sportpaarden die preventief worden behandeld hebben een behandelinterval van een maand tot een kwartaal.

 

Q: Wat kost een behandeling?

A: Bekijkt u voor meer informatie over te te verwachten kosten ons tarievenoverzicht.

 

Q: Moet ik de behandeling direct afrekenen?

A: Particuliere klanten verzoeken wij vriendelijk om onze consulten direct per PIN-betaling of contant te voldoen. Indien u zelf niet bij het consult aanwezig kunt zijn, is het praktisch om vooraf een bankbetaling te doen of contante betaling plaats te laten vinden via een contactpersoon op stal. Professionals, bedrijven en klanten die hun rekening kunnen verhalen op de verzekering, kunnen wij eventueel factureren. In dat geval brengen wij administratiekosten in rekening omdat wij deze dienst hebben uitbesteed.

Indien de factuur niet tijdig (binnen 7 dagen) wordt voldaan, brengen wij naast administratiekosten ook herinneringskosten in rekening en stellen wij vervolgafspraken uit. Helaas hebben wij in het verleden te vaak meegemaakt dat mensen erg laat of niet betalen. Om de schade te beperken, hebben wij deze maatregel ingevoerd.

 

Q: Kan ik de kosten verhalen op de verzekering?

A: Kosten die gemaakt worden voor dierfysiotherapie, chiropraxie en aquatraining zijn bij een aantal verzekeringsmaatschappijen opgenomen in de meest uitgebreide ziektekostenpolis. Deze vergoeden geheel of gedeeltelijk de therapie onder bepaalde voorwaarden. Raadpleeg uw polisvoorwaarden, maar liever nog uw tussenpersoon, om vooraf te zien of u in aanmerking komt voor vergoeding. Indien dit het geval is kunt u de factuur, nadat u deze aan ons voldaan heeft, doorsturen naar uw verzekering.

 

Q: Hoe wordt met mijn vertrouwelijke informatie omgegaan?

A: De gegevens van uw paard worden zorgvuldig verzameld door middel van video-opnames en schriftelijke verslaglegging. De gegevens van uw paard(en) worden digitaal opgeslagen. Zo kunnen wij altijd terugkijken om de bewegingen te analyseren of te vergelijken. Uiteraard is deze informatie vertrouwelijk en gaan wij hier zorgvuldig mee om.

 

Q: Kunt u even een verslagje opsturen?

A: Een consult bestaat uit een lichamelijk onderzoek en/of behandeling, korte verslaglegging in ons digitale dossier en indien nodig telefonisch overleg met uw dierenarts. Ook het invullen van een verzekeringsformulier is inbegrepen. Het opstellen van een trainingsschema op papier en overige uitgebreide verslaglegging is niet bij de prijs inbegrepen. Uiteraard is het wel mogelijk om tegen vergoeding officiële documenten op te maken.

 

Q: Wordt het effect van de behandeling beïnvloed door het vervoer in de trailer?

A: Nee. Het kan geen kwaad om uw paard te vervoeren vlak na de behandeling. Dit heeft absoluut geen nadelige invloed op het effect van de behandeling.

 

Q: Mijn paard wil niet laden, kunt u naar mij toe komen?

A: Ja. Het is mogelijk om naar u toe te komen binnen ons behandelgebied. Wij zijn wel gebonden aan het uitstippelen van een route en daardoor niet zo flexibel qua mogelijke data en tijdstippen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Houd er rekening mee dat een behandeling aan huis duurder is dan een behandeling op een van onze vaste behandellocaties. Dit prijsverschil heeft te maken met compensatie van reistijd en -kosten. Aanvulling per 2018: op dit moment hebben wij helaas geen mogelijkheden om nieuwe klanten aan huis te bedienen. Wanneer u aan stal gebonden bent en niet naar ons toe kan komen, kunnen wij u wellicht helpen een collega te vinden die wél naar u toe kan komen.

 

Q: Wat is uw behandelgebied?

A: Ons behandelgebied in Nederland is erg groot. Alleen het uiterste Noorden (Friesland, Groningen, Drenthe, de kop van Noord-Holland) en het uiterste zuiden (Zeeland, Zuid-Limburg) worden niet aangedaan. De Belgische grensstreek boven de lijn Antwerpen-Weert behoort ook tot ons behandelgebied.

Aanvulling per 2018: op dit moment hebben wij helaas geen mogelijkheden om nieuwe klanten aan huis te bedienen. Wanneer u aan stal gebonden bent en niet naar ons toe kan komen, kunnen wij u wellicht helpen een collega te vinden die wél naar u toe kan komen.

Wij bieden wel de mogelijkheid om paarden buiten dit behandelgebied te behandelen (ook buitenland). Hiervoor gelden aangepaste tarieven (op aanvraag).

 

Q: Kunt u door mij gemaakte videobeelden beoordelen?

A: Wanneer u ons op de hoogte wilt stellen van de voortgang, kijken wij graag naar de door u gemaakte videobeelden. Deze kunt u naar ons sturen per e-mail.

Let op de voorwaarden: maximaal 1 minuut per video en maximaal 2 video’s per week.
Deze maatregel hebben wij ingevoerd omdat wij werkelijk bedolven worden onder het toegestuurde materiaal.

 

Q: Zijn uw stagiaires betrouwbaar?

A: Wanneer studenten stage lopen bij onze praktijk is dit voor een langere periode (minimaal 2 schooljaren) en op een vaste dag in de week. De studenten zijn al opgeleid als humaan fysiotherapeut of als dierenarts. Zij werden ons persoonlijk geselecteerd. Zij zijn zich zeer bewust van een professionele omgang met onze klanten en de geheimhoudingsplicht. Wij hebben alle vertrouwen in hun betrouwbaarheid en discretie.