Tarieven per 1 februari 2018

Consult fysiotherapie/chiropraxie: 100 euro inclusief BTW 21%

Consult aan huis, dichtbij (binnen straal van 100 km vanuit Lienden): 120 euro inclusief BTW 21%

Consult aan huis, ver weg (buiten straal van 100 km vanuit Lienden): 140 euro inclusief BTW 21%

Adviesconsult: 20 euro inclusief BTW 21%

 

Eventueel bijkomende kosten:

Echografie: 105 euro inclusief BTW 21%

Medical Taping: 10 euro inclusief BTW 21%

Bijzondere verslaglegging: 50 euro inclusief BTW 21%

Toeslag werkzaamheden buiten kantooruren: 35 euro incl BTW 21%

Toeslag onvoorzien extra lang consult: 35 euro incl BTW 21%

Facturatiekosten: 10 euro inclusief BTW 21% (betaling binnen 7 dagen na consult)

Herinneringskosten: 20 euro inclusief BTW 21% (betaling binnen 7 dagen na herinnering)

Aanmaningskosten: 30 euro inclusief BTW 21% (betaling binnen 7  dagen na aanmaning)

Bij uitblijvende betaling zijn wij genoodzaakt om de openstaande factuur uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Tevens zullen wij uw paard(en) in de toekomst niet meer in behandeling nemen.

 

 

 

Lees meer over de tariefsverklaring

Verklaring tarief consult fysiotherapie/chiropraxie

Een consult bestaat uit een lichamelijk onderzoek en/of behandeling, korte verslaglegging in ons persoonlijke dossier en indien nodig telefonisch overleg met dierenarts of verzekering. Ook het invullen van een verzekeringsformulier is inbegrepen. Het opstellen van een trainingsschema op papier, of overige uitgebreide verslaglegging, is niet bij de prijs inbegrepen. Het opmaken van een officieel document valt onder bijzondere verslaglegging en wordt apart in rekening gebracht.

Het tarief van een consult op een van onze praktijklocaties is gebaseerd op de gangbare prijzen voor manuele therapie en chiropraxie bij mensen (prijzen varieren van 40 tot ruim 70 euro voor een consult van 20-25 minuten) en zijn dus gerelateerd aan de tijdsduur van ons consult (45 minuten).

Omdat onze praktijk de laatste jaren erg gegroeid is, zijn wij minder flexibel dan voorheen en proberen wij het reizen te beperken. Om reistijd en -kosten te compenseren, zijn de kosten voor een behandeling aan stal hoger en vragen wij een extra vergoeding buiten een straal van 100 kilometer van onze standplaats Lienden.

Echografie
De kosten van echografie door Dewi liggen onder het gangbare veterinaire tarief. Doorgaans is hier sprake van een screening of opvolging. Indien nodig zal worden doorverwezen voor echografie door een veterinair. Het tarief is gebaseerd op het gebruik van de apparatuur (Mindray), de expertise van de gespecialiseerd fysiotherapeut (Dewi, MSU) en de consultatie van de gespecialiseerde interpreterende dierenarts (drs H.J. (Erik) Bergman, ISELP certified, associate member LA ECVDI).

Medical Taping
Deze kosten zijn gebaseerd op gebruik van het materiaal (VetKin) in combinatie met de expertise van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Betalingen
Particuliere klanten verzoeken wij vriendelijk om onze consulten direct per PIN-betaling of contant te voldoen. Indien u zelf niet bij het consult aanwezig kunt zijn, is het praktisch om vooraf een bankbetaling te doen of contante betaling plaats te laten vinden via een contactpersoon op stal. U ontvangt direct na het consult een factuur met daarop aangegeven dat u de kosten al voldaan heeft.

Administratiekosten
Professionals en paardenbedrijven hebben de mogelijkheid om de factuur achteraf over te maken. In dat geval brengen wij administratiekosten in rekening in verband met de extra administratieve handelingen die dit met zich mee brengt. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, verhogen wij de administratiekosten en stellen wij vervolgafspraken uit. Wij hebben in het verleden helaas te vaak meegemaakt dat mensen erg laat of niet betalen. Bij uitblijvende betaling zijn wij genoodzaakt om de openstaande factuur uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Tevens zullen wij uw paard(en) in de toekomst niet meer in behandeling nemen.

Vergoeding door paardenverzekering
Kosten die gemaakt worden voor dierfysiotherapie, chiropraxie en aquatraining zijn bij een aantal verzekeringsmaatschappijen (Hippozorg, EFO en Equine Risk) opgenomen in de meest uitgebreide ziektekostenpolis. Deze vergoeden geheel of gedeeltelijk de therapie, onder bepaalde voorwaarden.

Raadpleeg uw polisvoorwaarden, maar liever nog uw tussenpersoon, om vooraf te zien of u in aanmerking komt voor vergoeding. Indien dit het geval is kunt u de factuur, nadat u deze aan ons voldaan heeft, doorsturen naar uw verzekering.